دسته: مدیریت

اصل قورباغه پخته !!!

اصل قورباغه پخته و بهره مندی از مشاوران یک آزمایش علمی معروف درباره قورباغه است که به کار مشاوران ارتباط پیدا می کند! اگر یک قورباغه معمولی را بردارید و داخل یک ظرف آب...

بیشتر

آسیب های تفکر سیستمی

گرچه تفکر سیستمی در سازمان می تواند به رشد و توسعه آن یاری رساند و به طی کردن مراحل رشد و شناخت راه های بقای سازمان و واکاوی نیروهای گریز از مرکز و فروپاشنده...

بیشتر

مزایای نگرش سیستمی برای سازمان

وجود تفکر سیستماتیک در سازمان، آثار و مزایای فراوانی در مدیریت و یکپارچگی سازمان و رشد و بلوغ آن در پی دارد از جمله مواردی که می توانیم در این زمینه اشاره کنیم: ۱...

بیشتر

نگرش سیستمی در سازمان

هر سازمان برای آن که بتواند موثرتر و کارآتر فعالیت کند، لازم است بر آن نوعی نگرش متفاوت از نگرش عادی حکمفرما باشد که ادراکی کلی و همه جانبه و سیستماتیک از سازمان را...

بیشتر

تفکر ساختار به عنوان علت

تفكر دینامیکی موضوع شما را به عنوان بخشی از الگوی رفتار در طول زمان مشخص می‌كند. در مرحله بعد باید فرضیه‌ای ارائه دهید (ایجاد مدل) تا چگونگی به وجود آمدن آن رفتار را توضیح...

بیشتر

تفکر حلقه بسته

فرض كنید كه با چند همكار خود درباره سوددهی شركتتان مشغول بحث هستید. در اغلب شركتها چنین گروهی معمولاً مواردی نظیر ساختار هزینه، كیفیت محصول، رهبری یا رقابت را به عنوان عوامل مؤثر بر...

بیشتر

تفکر عملیاتی

این تفكر موجب می‌شود كه علیت را دریابید – یعنی عملكرد دقیقاً به چه نحو پدید می‌آید؟ تفكر عملیاتی در مقابل تفكر هم بسته یا تفكر تأكید بر عوامل، قرار دارد. كتاب هفت عادت...

بیشتر

معرفی تفکر سیستمی (بر اساس دیدگاه ریچموند) 

معرفی تفکر سیستمی (بر اساس دیدگاه مهارت-محور ریچموند)  تفكر سیستمی” به چه معناست؟ این مفهوم به مجموعه‌ای از ابزار – از جمله نمودارهای حلقه‌ی علی، نمودارهای مخزن و جریان مواد و اطلاعات و مدل‌های شبیه‌سازی-...

بیشتر

تفکر سیستمی ، هگل و نظریه روابط درونی

هگل و نظریه روابط درونی ریشه های اندیشه سیستمی در بلندای تاریخ بشری جای دارد. از زمان های قدیم مفهوم سیستم مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه قرار داشته است. ارسطو، افلاطون، ابن خلدون، مولوی،...

بیشتر