مدیریت از نگاه سیستمی

۱) در گذشته‌های نه چندان دور اکثریت را باور بر این بود که یک مدیر خوب، مادرزاد مدیر به دنیا می‌آید و البته هنوز هم درصد قلیلی چنین می‌نگرند. حاصل جمع این نگرش با...

بیشتر

فراهم آوردن حداکثر کیفیت

از مهم ترین برنامه ها و رسالت های مدیریت کیفیت، فراهم آوردن حداکثر کیفیت است. برای آن که محصول ما (چه کالا و چه خدمات) دارای حداکثر کیفیت باشد، نیاز به انجام مقدماتی است....

بیشتر

کیفیت چیست

کیفیت چیست و در کجاست؟ کیفیت از منظر های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در نگاه کلی و رویکرد فلسفی، کیفیت، چگونگی، چونی و ویژگی های یک پدیده یا شیء است. از نقطه نظر اقتصادی، مرغوبیت و...

بیشتر

اصل قورباغه پخته !!!

اصل قورباغه پخته و بهره مندی از مشاوران یک آزمایش علمی معروف درباره قورباغه است که به کار مشاوران ارتباط پیدا می کند! اگر یک قورباغه معمولی را بردارید و داخل یک ظرف آب...

بیشتر

آسیب های تفکر سیستمی

گرچه تفکر سیستمی در سازمان می تواند به رشد و توسعه آن یاری رساند و به طی کردن مراحل رشد و شناخت راه های بقای سازمان و واکاوی نیروهای گریز از مرکز و فروپاشنده...

بیشتر

مزایای نگرش سیستمی برای سازمان

وجود تفکر سیستماتیک در سازمان، آثار و مزایای فراوانی در مدیریت و یکپارچگی سازمان و رشد و بلوغ آن در پی دارد از جمله مواردی که می توانیم در این زمینه اشاره کنیم: ۱...

بیشتر

نگرش سیستمی در سازمان

هر سازمان برای آن که بتواند موثرتر و کارآتر فعالیت کند، لازم است بر آن نوعی نگرش متفاوت از نگرش عادی حکمفرما باشد که ادراکی کلی و همه جانبه و سیستماتیک از سازمان را...

بیشتر

تفکر ساختار به عنوان علت

تفكر دینامیکی موضوع شما را به عنوان بخشی از الگوی رفتار در طول زمان مشخص می‌كند. در مرحله بعد باید فرضیه‌ای ارائه دهید (ایجاد مدل) تا چگونگی به وجود آمدن آن رفتار را توضیح...

بیشتر