سلام اقاي دكتر خسته نباشيد براي ابياري اوليه نهال حدودا چند ليتر بايد اب بديم با توجه به بارندگي ها و رطوبت موجود در خاك چون من ميخوام با ماشين تانكر اب بدم خواستم...

بیشتر